MAT Prøver & MAT Elevplaner
MAT Prøverne giver mulighed for:
    • at teste i forhold til Fælles Mål
    • at vurdere klassens standpunkt i forhold til andre klasser
    • at vurdere den enkelte elevs standpunkt i forhold til andre elever
    • at få overblik over klassens og den enkelte elevs svage og stærke sider
    • at analysere den enkelte elevs standpunkt og metoder
    • at tilrettelægge undervisningen i forhold til elevernes standpunkt
    • at udfærdige individuelle elevplaner
    • at undervisningsdifferentiere på basis af klassens standpunkt


MAT Elevplaner giver mulighed for:
    • at udskrive elevplaner på baggrund af MAT 1-9
    • at udskrive rapporter om elever og klasser
    • at generere individuelle træningsmapper til elever og klasser
    • at opbevare elevernes prøveresultater
    • at udveksle erfaringer med andre MAT-brugere


Yderligere information:
    • Tlf.: 35 38 16 55
    • Download brochure: MAT Prøver ->   Download
    • Download brochure: MAT Elevplaner med træningsopgaver ->  Download
  
 
Brugernavn :   Password :           Glemt password?
Hogrefe Psykologisk Forlag · Kongevejen 155 · 2830 Virum · Tlf. +45 3538 1655 · Fax +45 3538 1665 ·  info@hogrefe.dk
  Login
  UNI-C Login
 Kundeservice